- هشدار صریح معلمان به حاکمیت:...آتش زیر خاکستر
در صورت بی توجهی دولتمردان به خواسته های فرهنگیان، مهرماه میتواند آبستن حوادث دیگری باشد. در صورتی که راه های قانونی و مدنی به روی جامعه بسته شود.... **** ... ادامه ...

- چه کسی می تواند بگوید این عملیات عمدی نیست؟
تخریب شهر زیرزمینی «سامن» یکی از بی‌نظیرترین سازه‌های معماری دستکند ایران/فقط دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران می توانند بگویند که این اعمال عمدی نیست و دولت و حکومت از آن خبری ندارند. ... ادامه ...

- ناگفته های طبرزدی در سالگرد جان باختن اکبر محمدی
راه اکبر محمدی (دانشجوی مبارزی که زیر شکنجه کشته شد) زنده است و ادامه دارد و ما دوستان و همرزمان اکبر راه و آرمانهای او را ادامه خواهیم داد **** ... ادامه ...

- وعده نسیه روحانی نقد شد؛ داعش در مسجد پونک
برخلاف نام و نشانی که رییس جمهور مُلاها از توطئه گران ارایه می دهد، این "دُشمنان خارجی" نیستند که به تحریک قومی و مذهبی بخشهای گوناگون جامعه می پردازند و کمر به حذف و جراحی آنها بسته اند. *** ... ادامه ...

- بیست و هفتمین سالگرد صدور فتوای کشتار زندانیان سیاسی
بنیاد عبدالرحمن برومند بیست و هفتمین سالگرد صدور فتوای کشتار زندانیان سیاسی (۱۳۶۷) پژواک صدای شاهدانی که بار حقیقت را به دوش کشیدند ... ادامه ...

آرشیو مقاله ها و مقوله ها


تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريدTehran, Iran
28.7 °C
Partly Cloudy
Paris, France
22 °C
Clear
Los Angeles, CA
32.1 °C
Clear

سه شنبه، 13 مرداد ماه 1394 برابر با 04-08-2015

19:41 » 
19:29 » 
14:07 » 
14:04 » 
14:03 » 
14:02 » 
14:01 » 
13:58 » 
13:34 » 
13:22 » 
13:17 » 
13:12 » 
13:11 » 
13:06 » 
13:00 » 
12:56 » 
12:50 » 
12:49 » 
12:46 » 
12:45 » 
12:44 » 
12:41 » 
12:39 » 
12:31 » 
12:02 » 
10:42 » 
05:18 » 
03:26 » 
03:13 » 

دوشنبه، 12 مرداد ماه 1394 برابر با 03-08-2015

16:41 » 
15:08 » 
15:07 » 
15:06 » 
15:05 » 
15:02 » 
15:01 » 
14:39 » 
14:29 » 
14:24 » 
13:43 » 
12:45 » 
12:05 » 
11:46 » 
11:29 » 
11:24 » 
10:19 » 
06:21 » 
05:48 » 
05:41 » 
05:37 » 
05:36 » 
05:35 » 
05:32 » 
05:31 » 
05:21 » 
05:07 » 
04:23 » 
04:14 » 

یکشنبه، 11 مرداد ماه 1394 برابر با 02-08-2015

23:56 » 
16:53 » 
15:19 » 
15:13 » 
15:12 » 
15:07 » 
15:05 » 
15:03 » 
15:02 » 
14:10 » 
14:06 » 
14:03 » 
13:45 » 
13:43 » 
13:33 » 
13:32 » 
12:50 » 
12:40 » 
12:30 » 
12:27 » 
12:23 » 
12:23 » 
12:21 » 
12:19 » 
12:06 » 
12:05 » 
12:03 » 
12:01 » 
11:55 » 
05:36 » 
05:09 » 
04:53 » 
01:37 » 
01:10 » 
00:47 » 
00:29 » 
00:15 » 
00:13 » 

شنبه، 10 مرداد ماه 1394 برابر با 01-08-2015

15:01 » 
14:51 » 
14:48 » 


برای خواندن خبرهای قبلی اينجا کليک کنيدmitra farahani درباره تازه ترین نیش و کنایه های رفسنجانی به رهبر:

یکی هیتلر یکی هم استالین سومی هم رسمنجانی بیچاره مظلوواقع شده بی شرمی را توچه کنید با پردنده سیاه قتل هائی
ی که انجام داده وثروتی را که خودش وفرزندان دزد خلفش وکل خانوداه بیل بدستش همه را دراثر مظلومبت بدهست آورده وباور کرده که مردم هنوز دوستش دارند در هرکدان انتخابات برنده می شود باش بهمیتن خیال فعلا پسر دزد کلاشت را بچسب اسب سواری پیش کش

ﻣﺎﻧﻲ درباره ویکی‌لیکس؛ به چنین حکومتی می شود اعتماد کرد؟:

ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺟﺎﻡ ﺯﻫﺮ ﻫﺴﺘﻪ اﻱ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺕ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﻱ ﻛﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ و ﻗﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺭﺩ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩاﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺭا ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ، اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ و ﺑﻲ اﺭﺯﺵ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﻲ ﻭﺗﻘﻠﺒﺸﺎﻥ ﻓﻮﺭا ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺟﺰ ﺁﺑﺮﻭﺭﻳﺰﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺭﺳﻮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﺪاﺭﺩ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ و ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻟﻮاﭘﺴﻲ ﻫﺎ ﺭا ﺑﻪ اﻭﺝ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻠﻲ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﻠﺖ اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺩﻳﺪﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ و ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺭا ﺭﻭاﻧﻪ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ﻓﻮﻕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﮔﻮﻝ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻧﺘﺎﮊ و ﺷﻠﻮﻍ ﺑﺎﺯﻱ و اﻓﺸﺎﮔﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺭا ﻧﺨﻮﺭﻧﺪ و ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺭﮊﻳﻢ ﺟﺮاﺕ ﺗﻜﺮاﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ۸۸ ﺭا ﻧﺪاﺭﺩ

سام درباره تازه ترین نیش و کنایه های رفسنجانی به رهبر:

بادرود: هرگاه که قدرتهای بزرگ تصمیم جدی برای تغیر شکل حکومتهای دست پرورده خودرا در جهان داشته باشند ابتدا عناصری به مانند رفسنجانی در ایران را گزینش کرده وسپس با کار کردن روی آن به عناوین مختلف و حمایتهای پنهانی وآشکارا شان به او قدرت افسانه ای بخشیده و در نهایت باید این شخص خود را آماده برای خدمت به اربابان اجنبیش نشان دهد برسیها نشان دهنده آنست که رفسنجانی باید خود را آماده برای پوست اندازی رژیم غیر قانونی چمهوری اسلامی نگاه دارد ، پاینده ایران

رضا شاه درباره تازه ترین نیش و کنایه های رفسنجانی به رهبر:

ای مردم کدام تحول هممونو سر کار گذاشتن- جنگ زرگری است - تا مردم 6 سال دنبال روباه بنفش بدوند- آخر شم فصل اخطاب همون یاروهه- انتخبات مجلس خفتگان رهبری و مجلس بعدی هم دکان است گول نخورید- مجلس ششم مگه با رئیس جمهورش دست اسلاح طلبان نبود و هیچ غلطی نکردن- تا سپاه و خواص و آقا زاده ها هستند -همینه - رفسنجانی با خامنه ای با حنگ زرگری سر کارتون کذاشتن- گول نخورید-گول نخورید-

masood درباره ویکی‌لیکس؛ به چنین حکومتی می شود اعتماد کرد؟:

جمهوری اسلامی ایران جز // زور و زبان جنگ هیچ چیزی نمی فهمد //


برای خواندن ادامه نظرات لطفا اینجا کلیک کنید


© copyright 2004 - 2015 IranPressNews.com All Rights Reserved