- مادر ستار: اسید هم بپاشی من تکان نمی خورم
هفته گذشته که من در بیمارستان بودم یکی از کارکنان لاستیک دنا روی عزیزان ما از بالا آب می گیرد با شیلنگ. گوهر بانو به وی می گوید: اسید هم بپاشی من تکان نمی خورم. و دوستان ما در زیر بارش آب مانده بودند تا طرف از رو رفته بود. ... ادامه ...

- روحانی و عصر پسا انقلابی گری خمینیسم - کوشان ماد
اگر جمهوری اسلامی وارد فاز گلخانه ای پسا ایدئولوژی گری انقلابی خود شود و این پروژه جا بیفتد آنگاه شاید، باید نگران این بود که آرزوی خامنه ای در برپا کردن حکومتی اسلامی با حیات طولانی مثل عباسیان متجلی گردد؟ برای این روزها بیشتر باید اندیشید...به نظر می رسد وقت ... ادامه ...

- کسی به داد مردم سیستان و بلوچستان نمی رسد!
آن ذهنیت متعالی فرهنگ ما که از زبان خرقانی هشدار می داد که: «اگر از این سر دنیا تا آن سر دنیا خاری به انگشت کسی رود آن انگشت، انگشت من است» زیر فشار و تسلط فرهنگی سرکوبگر و مستبد در حال رنگ باختن است. **** ... ادامه ...

- غُرولُند علیه نظارت استصوابی، تضمین مجلس دو جناحی
رسیدن کشمکش در دستگاه قُدرت بر سر مجلس شورای اسلامی به این سطح را تحولی مُفید و با آثار اجتماعی مُثبت می توان دانست. همزمان این نیز روشن است که هر شکلی از گُشایش در مسیر اعمال و انعکاس اراده جامعه، فقط به وسیله عمل مُستقل آنهاست که مُمکن خواهد ... ادامه ...

- آقای اوباما، جنگ تنها آلترناتیو نبود - شیرین طبیب زاده
شما آقای رئیس جمهور، در محاسباتتان در مورد ملایان سخت در اشتباه هستید و آینده این را ثابت خواهد کرد. سران جمهوری اسلامی بیش از همه از اجماع و اتحاد مردم ایران بالاخص اگر از پشتیبانی جهان غرب برخوردار باشد وحشت دارند، شما با سیاستهای غلطتان مانع این اتحاد شدید ... ادامه ...

آرشیو مقاله ها و مقوله ها


تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريدTehran, Iran
20 °C
Mostly Cloudy
Paris, France
15 °C
Clear
Los Angeles, CA
28.7 °C
Clear

سه شنبه، 10 شهریور ماه 1394 برابر با 01-09-2015

17:23 » 
17:22 » 
14:19 » 
14:07 » 
14:06 » 
14:04 » 
14:03 » 
14:02 » 
14:01 » 
13:41 » 
13:39 » 
12:57 » 
12:55 » 
12:51 » 
12:40 » 
12:36 » 
12:27 » 
12:23 » 
12:09 » 
11:57 » 
11:53 » 
11:50 » 
11:46 » 
11:43 » 
11:39 » 
11:38 » 
11:34 » 
11:14 » 
11:10 » 
04:47 » 
03:41 » 
03:10 » 

دوشنبه، 9 شهریور ماه 1394 برابر با 31-08-2015

20:56 » 
20:24 » 
14:56 » 
14:12 » 
14:08 » 
14:07 » 
14:05 » 
14:04 » 
14:03 » 
14:01 » 
14:00 » 
13:57 » 
13:54 » 
13:53 » 
13:36 » 
13:26 » 
12:56 » 
12:49 » 
12:12 » 
11:28 » 
06:13 » 
06:11 » 
05:41 » 
04:06 » 
03:58 » 
03:54 » 
03:48 » 
03:47 » 
03:27 » 
03:24 » 
02:48 » 
02:45 » 
02:33 » 
01:29 » 

یکشنبه، 8 شهریور ماه 1394 برابر با 30-08-2015

18:56 » 
15:19 » 
15:17 » 
15:13 » 
15:11 » 
13:43 » 
13:41 » 
13:35 » 
13:05 » 
13:04 » 
13:01 » 
12:56 » 
12:37 » 
12:35 » 
10:47 » 
10:46 » 
10:40 » 
10:39 » 
04:29 » 
04:24 » 
03:53 » 
03:51 » 
03:45 » 
02:49 » 

شنبه، 7 شهریور ماه 1394 برابر با 29-08-2015

20:11 » 
19:47 » 
13:19 » 
13:13 » 
13:12 » 
13:11 » 
13:09 » 
13:03 » 
12:26 » 


برای خواندن خبرهای قبلی اينجا کليک کنيدآرش درباره نوری زاد: نامه به دختری که دیگر دختر نیست:

ننگ و نفرت ابدي بر خميني دجال دروغگو و هم پالگي هايش ، مرگ بر جمهوري اسلامي و ضحاكيانش

ﺳﻌﻴﺪ درباره شریعمتمداری؛ حضرت آقا بالاخره واکنش نشان دادند:

ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻆﻤﺎﻱ ﻭﻻﻳﺖ اﺯ اﻭاﺧﺮ ﺩﻭﺭاﻥ ﻣﻤﻮﺗﻲ اﺟﺎﺯﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻂﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﺷﻮﺩ و ﻗﺎﻝ اﺗﻤﻲ ﺭا ﻳﻚ ﺟﻮﺭﻱ ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﻫﻢ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺣﺴﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﺎﺯ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺬاﻛﺮاﺕ ﺭا ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﺪ ﺷﻴﻂﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺁﻏﺎ ﺭا ﻣﻴﺪاﻧﺴت ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﺭا ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻆﻤﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ اﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻱ اﻳﻦ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﺭا ﺑﻪ اﻣﺖ ﺩﻟﻮاﭘﺲ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪ! ﻭﻟﻲ ﻧﮕﺮاﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ اﻳﻦ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺷﻴﺮه ﻣﺎﻟﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﺭا ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻧﺪ و ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻭاﺟﺐ ﺑﻮﺩﻥ اﻣﻀﺎ ي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭا ﭼﻨﺎﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺟﺮاﺕ ﺟﻴﻚ ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ali درباره مانور ترس و وحشت در تهران؛ رژیم از چه می ترسد؟:

فردي که در تاريکي راه ميرود دچار ترس ميشود و براي غلبه بر ترس خود زير لب زمزمه ميکند و يا سوت ميزند و هر لحظه انتظار يک اتفاق بد را دارد و حالا اين حکومت که در جهل و جنايت قدم بر ميدارد از ترس شروع به سرو صدا و مانور ميکند و اين نهايت حماقت اين رژيم خون آشام است و منتظر اتفاق بدي است که ديرو زود دارد و سوخت و سوز ندارد

Mahtab درباره کارتن خواب تحصیلکرده در تلویزیون: بیکارم+عکس:

گ....به سر خامنه ای دجال با کشور داریش کثافت آخوند بیسواد جانی مفت خور را چه به مملکت داری اون هم کشوری با این قدمت و سرمایه طبیعی، کثافتها دست از سر این ملت بردارید برید روضتون رو بخونید ، خدایا هر چه زودتر شر این جانیان را از سر این ملت کم کن

amir درباره مانور ترس و وحشت در تهران؛ رژیم از چه می ترسد؟:

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده میترسانی
ما گر زسر بریده میترسیدیم
در محفل عاشقان نمی رقصیدیم


برای خواندن ادامه نظرات لطفا اینجا کلیک کنید


© copyright 2004 - 2015 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.